پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، تحلیف

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 338
  • تحریرالمجله جلد 2-2 : صفحه 138
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 445
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 195