پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبعیت ( مطهرات )

وابسته

شستن ظرف، شستن لباس متنجس

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 117