عملکردها

بیّنه ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

بیّنه ( قرآن ) : یکی از اسامی قرآن

فاصل میان دو چیز به گونه‌ای که دیگر هیچ‌گونه اتصال و آمیزشی با هم نداشته باشند را «بیّنه» گویند. دلیل روشن و آشکار نیز چون حق و باطل را کاملاً از هم جدا می‌کند «بیّنه» نامیده شده است. و قرآن کریم نیز از این جهت، خود را «بیّنه» نامیده است؛ مانند:

1. «قُلْ إِنِّی عَلَی بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّی» (انعام// 57) ؛ 2. «فَقَدْ جَاءکُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَهُدًی وَرَحْمَةٌ» (انعام// 157) .

به معجزه و آیات و احکام الهی نیز «بینه» می‌گویند؛ چون از مصادیق آن معنای وسیع هستند؛ یعنی حق را از باطل جدا می‌سازند.

منابع

 1. قاموس قرآن جلد 1 : صفحه 295
 2. تفسیر نمونه جلد 5 : صفحه 263
 3. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 199
 4. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 69
 5. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 7 : صفحه 114
 6. شناخت نامهای قرآن : صفحه 102
 7. تاریخ قرآن جلد 1 : صفحه 31
 8. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 38

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • اعجاز قرآن : صفحه 131
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 7 : صفحه 114
 • تاریخ قرآن جلد 1 : صفحه 31
 • تاریخ قرآن : صفحه 31
 • تفسیر نمونه جلد 5 : صفحه 263
 • شناخت نامهای قرآن : صفحه 102
 • قاموس قرآن جلد 1 : صفحه 295
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 38
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 69، 199