پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

استخاره به بنادق

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه (313-314)