عملکردها

بصائر ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

بصائر ( قرآن ) : یکی از اسامی قرآن

«بصائر» جمع بصیرت به معنای بینش است و بر چیزهایی مانند «دلیل و پند» اطلاق می‌شود که باعث بینش عقل و دل می‌شوند.

«بصائر» یکی از اسامی قرآن است: «قَدْ جَاءکُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّکُمْ»؛ «به راستی رهنمودهایی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است». (انعام// 104) .

قرآن کریم از این نظر «بصائر» نامیده شده است که به انسان توانایی درک حقایق عالم را ارزانی داشته، به او امکان می‌دهد راه هدایت را ببیند و باطل را جدا کند و بشناسد تا در اندیشه‌های خود دچار اشتباه و انحراف نشود. و به همین دلیل نیز نام دیگر قرآن را «تبصره» گفته‌اند: «تَبْصِرَةً وَذِکْرَی لِکُلِّ عَبْدٍ مُّنِیبٍ»؛ «(تا) برای هر بنده توبه‏کاری بینش‏افزا و پندآموز باشد» (ق// 8).

منابع

 1. المفردات فی غریب القرآن : صفحه 49
 2. قاموس قرآن : صفحه 295
 3. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 45
 4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 281
 5. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 6. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 7 : صفحه 302
 7. تفسیر نمونه جلد 5 : صفحه 389
 8. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 129

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بصائر ( قرآن ) به زیرصفحه بصائر ( قرآن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 281
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 345
 • الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید جلد 1 : صفحه 464
 • المفردات فی غریب القرآن : صفحه 49
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 7 : صفحه 302
 • تاریخ جمع قرآن : صفحه 12
 • تاریخ قرآن : صفحه 31
 • تفسیر نمونه جلد 5 : صفحه 389
 • قاموس قرآن : صفحه 295
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 45
 • لسان العرب جلد 1 : صفحه 464
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 4 : صفحه 129