عملکردها

بشری ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

بشری ( قرآن ) : یکی از اوصاف قرآن

بشارت و بُشری به معنای خبر شادی‌بخش است، و بشیر به معنای مژده‌دهنده، و جمع آن بُشر (بر وزن قفل) است. «بشری» در آیه 2 سوره نمل «هُدًی وَبُشْرَی لِلْمُؤْمِنِینَ» و نیز آیات 102 سوره نحل و 12 سوره احقاف، وصف قرآن است.

«بشیر» در آیه 4 سوره فصلت: «بَشِیرًا وَنَذِیرًا فَأَعْرَضَ أَکْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ» نیز وصف قرآن دانسته شده است.

چون قرآن کریم مؤمنان را به رهایی از دوزخ و رستگاری در بهشت و نعمت‌های الهی بشارت می‌دهد، بشری و بشیر نامیده شده است.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 2. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27
 3. قاموس قرآن جلد 1 : صفحه (193-194)
 4. قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 52
 5. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
 6. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 4
 7. تفسیر نمونه جلد 2 : صفحه 210
 8. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 360

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 360
 • تاریخ قرآن : صفحه 31
 • تفسیر نمونه جلد 2 : صفحه 210
 • قاموس قرآن جلد 1 : صفحه (193-194)
 • قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 52
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 4
 • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه 27