پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ماهی فلس دار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 335