پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

بالش: زیر سری.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج و نکاح سخن رفته است.

مستحب است هنگام دفن میّت بالشی از خاک برای او درست کنند. 1

گذاشتن سر و صورت بر بالش برای مُحرم اشکال ندارد؛ هرچند به سبب آن قسمتی از سر پوشیده شود. 2 سر نهادن بر بالش زرد3 و سیاه4 درحال احرام مکروه است.

از موارد نفقه واجب زن بر شوهر تهیّه بالش است. 5

جایز است مرد از بالش ابریشم استفاده نماید6) ر ابریشم (.

1. الحدائق الناضرة 494 /15. 2 111 /4؛ جواهر الکلام 3 385 /18. مناسک حج) امام‏خمینی (/ 4 75. مناسک الحج) گلپایگانی (/ 5 75. جواهر الکلام 6 335 /31. الحدائق الناضرة 99 /7.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 56

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بالش» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

توَسُّد

اعم

آلات ( فقه )

اخص

بالش برای زوجه

وابسته

مکروهات احرام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بالش به زیرصفحه بالش/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 385
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 56