پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اَعداد آیات : دیدگاه‌ها درباره تعداد آیات قرآن

در باره شمارش تعداد آیات قرآن مجید پنج دیدگاه وجود دارد که هر یک به یکی از مکتب‌های تفسیری و قرآنی صدر اسلام منسوب است. این پنج عدد عبارتند از: عدد کوفی؛ عدد بصری؛ عدد مدنی؛ عدد مکی؛ عدد شامی آیات.

توضیح هر کدام در مدخل‌های مربوط آمده است.

منابع

  1. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه (70-73)
  2. تاریخ قرآن : صفحه (570-572)

اصطلاح‌نامه

اخص

عدد بَصری آیات، عدد شامی آیات، عدد کوفی آیات، عدد مدنی آیات، عدد مکی آیات

وابسته

آیات

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن : صفحه 72
  • تاریخ قرآن : صفحه (570-572)
  • پژوهشی در تاریخ قرآن کریم : صفحه (70-73)