پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اوصاف خاص قرآن : ویژگی‌های قرآن نسبت به دیگر کتاب‌های آسمانی

مراد از این واژه، ویژگی‌هایی است که قرآن کریم را از دیگر کتاب‌های آسمانی ادیان الهی جدا می‌کند؛ از جمله، تحریف‌ناپذیری و متواتر بودن قرآن.

نیز ر.ک:تحریف ناپذیری قرآن، تواتر قرآن.

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

این اصطلاح بیانگر ویژگیهای برجسته‌ای است که در کتابهای آسمانی دیگر وجود ندارد و باصفاتی که تحت عنوان اسامی وصفات قرآن تنظیم شده است فرق دارد0.

اعم

خصایص قرآن

اخص

تحریف‌ ناپذیری قرآن، تواتر قرآن