عملکردها

اوصاف خاص قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

اوصاف خاص قرآن : ویژگی‌های قرآن نسبت به دیگر کتاب‌های آسمانی

مراد از این واژه، ویژگی‌هایی است که قرآن کریم را از دیگر کتاب‌های آسمانی ادیان الهی جدا می‌کند؛ از جمله، تحریف‌ناپذیری و متواتر بودن قرآن.

نیز ر.ک:تحریف ناپذیری قرآن، تواتر قرآن.

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

این اصطلاح بیانگر ویژگیهای برجستهای است که در کتابهای آسمانی دیگر وجود ندارد و باصفاتی که تحت عنوان اسامی وصفات قرآن تنظیم شده است فرق دارد0.

اعم

خصایص قرآن

اخص

تحریف ناپذیری قرآن، تواتر قرآن