عملکردها

امر (قرآن)

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

امر (قرآن) : یکی از اوصاف قرآن

برخی از دانشمندان علوم قرآنی کلمه «امر» در «ذَلِکَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَیْکُمْ» (طلاق// 5) را یکی از اوصاف قرآن شمرده‌اند.

«امر» در لغت دو معنا دارد؛ 1. کار و چیز؛ 2. دستور و فرمان. در آیه مذکور، «امر» به معنای دوم است. شاید بتوان گفت خداوند از آن جهت کتاب مبینش را «امر» نامید که سراسرش کلام خدا است و آن را فرو فرستاده تا مردم از آن فرمان بپذیرند و به آن ایمان آورده، احکامش را فراگیرند و به آن عمل کنند.

بسیاری از مفسران، مشارٌ الیه «ذلک» در آیه فوق را احکام طلاق و عِدّه دانسته‌اند که در آیات قبل بیان شده است، و کلمه «امر» را از اوصاف قرآن ذکر نکرده‌اند. برخی دیگر گفته‌اند: اوصافی از قبیل امرالله، خیر، حبل‌الله و… از اوصاف و عناوینی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به طور قطع بر قرآن اطلاق کرد و از اوصاف قرآن دانست.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 3. قاموس قرآن جلد 1 : صفحه 109
 4. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 10 : صفحه 45
 5. التفسیر الکبیر جلد 30 : صفحه 36
 6. قرآن شناسی : صفحه 1
 7. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 316

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 180
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 276
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 346
 • التفسیر الکبیر جلد 30 : صفحه 36
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 316
 • قاموس قرآن جلد 1 : صفحه 109
 • قرآن شناسی : صفحه 1
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 10 : صفحه 45