عملکردها

امام مبین ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

امام مبین ( قرآن ) : یکی از اسامی و صفات قرآن

در آثار علوم قرآنی، 'امام مبین' به عنوان یکی از اوصاف و صفات قرآن شمرده شده است، و آن را مستند به آیه 12 سوره یس کرده‌اند: «وَکُلَّ شَیْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ». البته در معنای امام مبین- در آیه مذکور- وجوه دیگری هم گفته شده است. برخی مفسران «امام مبین» را لوح محفوظ دانسته‌اند، و برخی دیگر امام علی (ع) را مصداق «امام مبین» شمرده‌اند.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 31
  2. التفسیر الکبیر جلد 26 : صفحه (49-50)
  3. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 8 : صفحه 418
  4. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 67

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

منابع

  • التفسیر الکبیر جلد 26 : صفحه (49-50)
  • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 17 : صفحه 67
  • تاریخ قرآن : صفحه 31
  • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 8 : صفحه 418