پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، امامت غیر صالح

اخص

امامت بدعت گزار، امامت غُلات، امامت ناصبی

وابسته

تعزیر امام جماعت کافر، کافر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امامت کافر به زیرصفحه امامت کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 278، 314
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 2