پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مجنون، امامت غیر صالح

اخص

امامت جمعه مجنون، امامت مجنون ادواری، امامت مجنون اطباقی

وابسته

مجنون ( فقه )، نماز مجنون

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 792
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 155
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 87
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 274
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 276
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 497
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 323
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 246
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1733
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 105