پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

امامت شیعه

وابسته

زیدیه ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 273