عملکردها

اماره مثبت

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اماره مثبت : اماره اثبات کننده آثار عادی و عقلی علاوه بر آثار شرعی

اماره مثبت، اماره‌ای است که آثار و لوازم غیر شرعی (عادی و عقلی) مؤدای خود را ـ افزون بر آثار شرعی آن ـ اثبات می‌نماید.

مشهور اصولی‌ها میان مثبتات اصول و مثبتات اماره فرق گذاشته و مثبتات اصول را حجت ندانسته، ولی مثبتات امارات را حجت دانسته‌اند. آنها بر این باورند که اماره، علاوه بر آن که اثبات کننده مؤدای خود و لوازم شرعی آن است، لوازم عقلی و عادی آن را نیز اثبات می‌کند؛ مثل آن که شخصی فرزند خردسال خود را در مسافرت گم می‌کند و پس از بیست سال بی خبری از او، نذر می‌کند که اگر محاسن فرزندش روییده باشد، مبلغی را در راه خدا صدقه دهد. حال اگر فردی مطمئن به او خبر دهد که فرزندش زنده است، با این خبر، حیات فرزند و نیز آثار شرعی آن، مثل حرمت تصرف در اموال او، برای وی ثابت می‌شود، اما این که آیا روییدن ریش نیز، که لازمه عادی حیات است، ثابت می‌شود تا بر او صدقه واجب شود یا خیر، به حجیت مثبتات امارات بستگی دارد.

برخی اصولیون هم چون مرحوم ' خویی '، مثبتات امارات را مانند مثبتات اصول حجت نمی‌دانند.

پانوشت

منابع

  1. اصطلاحات الاصول : صفحه 60
  2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 50
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

امارات ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اماره مثبت به زیرصفحه اماره مثبت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 60
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 155، 156، 157، 158، 159
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 50