پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اقتدای نماز واجب به واجب، مکروهات نماز جماعت

وابسته

اقتدای نماز قضا به ادا، نماز ادا، نماز قضاء

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 265
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 289
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 396