پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «افطار با آب ولرم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

افطار با آب فاتر

اعم

افطار با آب

وابسته

آب ولرم، افطار با آب سرد

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 280
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 154
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 54
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 344