عملکردها

اعجاز عدم تحریف قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز عدم تحریف قرآن : معجزه‌بودن قرآن از جهت مصونیت از تحریف

مصون ماندن قرآن از تحریف یکی از وجوه اعجاز آن است. قرآن کریم معجزه پیامبر خاتم (ص) و شریعت جاوید آن حضرت، پس از قرن‌ها، از خطر و آفت تحریف، ایمن مانده است.

نیز ر.ک:تحریف قرآن، ادله عدم تحریف قرآن.

منابع

  1. قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 94
  2. پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 68

اصطلاح‌نامه

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

وابسته

تحریف ( علوم قرآنی )، تحریف ناپذیری قرآن

منابع

  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 94
  • پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 68