پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز آسان‌فهمی قرآن : معجزه‌بودن قرآن از جهت آسان‌بودن فهم آن

فهم‌آسان یکی از وجوه اعجاز قرآن است. در سوره قمر، آیه 17آمده است: «وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ»؛ «و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان کرده‏ایم».

آسان‌گویی (نه سست‌گویی) از ویژگی‌های قرآن است؛ همان‌گونه که پیامبران نیز از این ویژگی برخوردار بودند و به زبان مردم سخن می‌گفتند. این آسان‌گویی قرآن که سبب آسان فهمی آن است، از اوج اعجاز علمی و ادبی قرآن نکاسته و آن را کتاب عامیانه نساخته است.

علامه طباطبایی ذیل این آیه می‌نویسد: «تیسیر به معنای تسهیل است و منظور این است که قرآن به گونه‌ای القا شده که فهم معانی آن برای عوام و خواص آسان است؛ هم کسانی که دارای فهم بسیط و ساده هستند می‌فهمند و هم عقل‌های عمیق و خردمندان، هر کدام به اندازه فهم و درکشان از قرآن برداشت می‌کنند».

منابع

  1. پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 117
  2. سلسله مباحث قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 67
  3. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 69

اصطلاح‌نامه

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز آسان‌فهمی قرآن به زیرصفحه اعجاز آسان‌فهمی قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 69
  • سلسله مباحث قرآن شناسی جلد 1 : صفحه 67
  • پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 117