پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اعاده نماز واجب

وابسته

فجر کاذب، نماز صبح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 366
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 235