پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اطعام مسلمان

وابسته

آب دادن به مؤمن، ایمان مستحق کفاره، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اطعام مؤمن به زیرصفحه اطعام مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 378
  • الفقه جلد 77 : صفحه 202
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 58
  • حواریات فقهیه : صفحه 290
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 396
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 244