پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اطعام ( فقه )

وابسته

ریا ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 211
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 58