پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، اطاله

اخص

به لحاظ اجزا:
اطاله رکوع، اطاله سجده نماز
به لحاظ نماز جماعت:
اطاله نماز جماعت، اطاله نماز فرادا
به لحاظ نوع نماز:
اطاله نماز آیات، اطاله نماز شب

وابسته

نماز ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اطاله نماز به زیرصفحه اطاله نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 34