پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل مورود : اصل عملیِ غیر عامل، به سبب انتفای تعبدی موضوع آن توسط اصل وارد

اصل مورود، که مقابل اصل وارد می‌باشد، اصلی از اصول عملی است که در تعارض با اصل دیگر، موضوع آن حقیقتاً ـ به کمک تعبد ـ از میان می‌رود؛ یعنی اصل دیگر بر آن وارد می‌شود، مانند: اصل برائت که در تعارض با اصل استصحاب، مورود واقع شده و استصحاب، وارد بر آن است.

منابع

  1. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 415
  2. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 95
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل وارد

منابع

  • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 95
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 5 : صفحه 415