پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

استهزا ( فقه )

وابسته

سب مؤمن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استهزای مؤمن به زیرصفحه استهزای مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 130
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 314
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 119