پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استطاعت سَربی: برخوردار بودن راه و مقصد از امنیّت لازم و عدم احساس خطر بر جان، مال یا آبروی خود در طول سفر و هنگام انجام مناسک که از آن به « تخلیة السّرب » تعبیر می‌شود.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 430

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استطاعت طریقی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استطاعت سربیه

اعم

استطاعت حج

وابسته

استطاعت بدنی، استطاعت زمانی، جنگ برای حج، حج از طریق باج به ظالم، حج با کسب استطاعت در راه، حج با منع از یک راه، حج مصدود

== منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 162
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 34
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 341
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 6 : صفحه 17
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 380
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 133
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 280
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 430
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 59
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 137
 • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 49