پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ارکان اجماع : عناصر مقوِّمِ اجماع

ارکان اجماع، عناصری است که قوام اجماع به آنها بستگی دارد؛ یعنی با بودن آنها اجماع پدید می‌آید و بدون آنها اجماع شکل نمی‌گیرد، و آن عبارت است از: ' مجمعین ' و ' مجمعٌ علیه '.

مجمعین کسانی هستند که بر یکی از احکام شرع اتفاق کرده‌اند و مجمع علیه (معقد اجماع) ، موضوع اجماع و یا موردی است که اتفاق نظر نسبت به آن پدید آمده است.

نکته:

در تعداد ارکان اجماع اختلاف است:

بعضی از اصولی‌ها اجماع را فقط دارای یک رکن دانسته و بقیه عناصر را شرط می‌دانند [۱] ؛ برخی دیگر اجماع را دارای دو رکن ' مجمعین ' و ' نفس اجماع (اتفاق) ' دانسته‌اند [۲] ؛ و گروهی اجماع را دارای چهار رکن می‌دانند [۳].

پانوشت

  1. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 536
  2. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 181
  3. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 45
  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

مجمعین، مجمعٌ علیه

وابسته

اجماع ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ارکان اجماع به زیرصفحه ارکان اجماع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 303، 312
  • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 536
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 181
  • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 45