عملکردها

ارضای عوام به قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

قرآن در ارضای عموم مردم نقش دارد

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )

وابسته

ارضای عاطفی به قرآن

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 335