پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ارث امامیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارث اهل حق، ارث مؤمنون

اعم

ارث ( استحقاق )

وابسته

شیعه دوازده امامی ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 27
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 30، 57