پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارث ( استحقاق )

وابسته

ارث جنین، جنین انسان، سقط جنین وارث

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 46
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 371
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 301
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 57