پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احادیث وحی : مجموعه روایات پیرامون نزول قرآن، اقسام وحی و...

«احادیث وحی» بر مجموعه روایاتی اطلاق می‌شود که درباره نزول آیات قرآن، کیفیت نزول، مراحل نزول، اقسام وحی الهی، حالات پیامبر (ص) هنگام نزول وحی و… وارد شده‌اند.

منابع

  1. علوم القرآن عند المفسرین جلد 1 : صفحه 221
  2. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (94-106)
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (146-161)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احادیث وحی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

روایات وحی

وابسته

وحی الهی ( علوم قرآنی )

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (146-161)
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (56-68)، (94-106)
  • علوم القرآن عند المفسرین جلد 1 : صفحه 221
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 65