پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احادیث فضایل قرآن : روایات مربوط به فضیلت تلاوت قرآن

روایات متعددی از نبی گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) در باره فضیلت و اهمیت قرآن نقل شده است که به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

1. پیامبر خدا (ص) فرمود: «فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه؛ برتری سخن خدا بر سخن دیگران مانند برتری خدا بر آفریدگانش است».

2. امام صادق (ع) می‌فرماید: «بر شما باد به قرائت قرآن، همانا درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است؛ پس زمانی که قیامت فرا رسد، به قاری قرآن گفته می‌شود: بخوان و بالا برو! و هر آیه‌ای که آن قاری می‌خواند، یک درجه بالا می‌رود».

3. حضرت علی (ع) فرمود: «قرآن را فرا گیرید که بهترین گفته‌ها است، و در آن بیندیشید و تفقه کنید که بهار دل‌ها است، و از نور آن شفا جویید که شفای دل‌ها (ی بیمار) است، و آن را به نیکوترین وجه تلاوت کنید که سودبخش‌ترین سرگذشت‌ها است».

همچنین نقل شده است: «قرآن سفره گسترده الهی است؛ پس با یادگرفتن، از سفره گسترده‌اش به قدر توان برگیرید».

کتاب‌های فراوانی در باره فضایل قرآن براساس احادیث نوشته شده است.

نیز ر.ک:فضایل قرآن.

منابع

  1. البیان فی تفسیر القرآن : صفحه (26-36)
  2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (120-124)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احادیث فضایل قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

روایات فضایل قرآن

وابسته

فضایل قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احادیث فضایل قرآن به زیرصفحه احادیث فضایل قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه (120-124)
  • البیان فی تفسیر القرآن : صفحه (26-36)
  • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 19
  • پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن : صفحه (23-27)