پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اجماع قولی ( اصول فقه ) : اتفاق اقوال فقها در مسئله‌ای دینی

اجماع قولی، مقابل اجماع عملی و به معنای اتفاق نظر فقها و مجتهدان بر فتوای به حکمی فقهی (فرعی) یا اصولی است. راه احراز این اجماع تتبع در کتاب‌ها و رساله‌های آنها است.

منابع

 1. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 191
 2. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 228
 3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 511
 4. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 114
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اجماع ( اصول فقه )

وابسته

اجماع عملی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجماع قولی ( اصول فقه ) به زیرصفحه اجماع قولی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 114
 • اصول الفقه جلد 3 : صفحه 174، 213
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 152
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 253
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 266
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 461
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 133
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 228
 • فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 191
 • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 191
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 297
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 511