پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجرت نوحه

وابسته

نوحه باطل

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 168