پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره انسان

وابسته

مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 27
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 9