پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره بر واجبات

اخص

اجاره بر واجبات نظامی
به لحاظ تجهیز میت:
اجاره بر تدفین، اجاره بر تکفین، اجاره بر غُسل میت

وابسته

اجاره بر واجبات عینی، اجرت واجبات کفایی، واجبات کفایی

منابع

  • الفقه جلد 58 : صفحه 166
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 292
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 582
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 343
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه (372-373)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 134
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه (168-170)