پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اثاث: وسائل منقول برای تجهیز یک محل.

احکام آن در ابواب طهارت، زکات، خمس، حج، دین، رهن، وقف، سکنی و عمری، و قضاء آمده است.

طهارت: اهانت به وسائل متعلّق به مشاهد مشرّفه، حرام، و تعظیم و نیز تطهیرشان در صورت نجس شدن واجب است 1 (--' مشاهد مشرّفه) .

زکات: داشتن وسائل مورد نیاز، مانع از جواز گرفتن زکات نیست. همچنین خرید وسائل مورد نیاز از زکات، جایز است 2 (--' زکات) .

خمس: خمس به وسائل مورد نیاز منزل که در بین سال از منافع و در آمد کسب خریداری می‌شود، تعلّق نمی‌گیرد 3 (--' خمس) .

حج: داشتن وسائل مورد نیاز منزل، شرط تحقّق استطاعت برای وجوب حج است. 4

دین: وسائل مورد نیاز منزل بدهکار برای پرداخت بدهی او فروخته نمی‌شود 5 (--' تفلیس) .

________________________________________

229

رهن: طلبکار برای وصول طلب خود می‌تواند وسائل منزل را که بدهکار نزد او گرو گذاشته است، بفروشد. 6

وقف، سکنی و عمری: وقف 7 (--' وقف) ، رُقبی (--' رُقبی) و عمری (--' عمری) در وسائل منزل صحیح است.

قضاء: اگر زن و شوهر در مالکیّت وسائل خانه اختلاف کنند، حکم به نفع اقامه کننده بیّنه (--' بیّنه) صادر می‌گردد و در صورت نداشتن بیّنه، بنا بر رأی مشهور وسائل زنانه از آنِ زن، وسائل مردانه از آنِ مرد است و وسائل مشترک میان آن دو تقسیم می‌شود. 9

1 - جواهر الکلام 6 98.

2 - العروة الوثقی 2 307.

3 - 394.

4 - 432.

5 - توضیح المسائل مراجع م 2277.

6 - 2309.

7 - جواهر الکلام 28 16.

8 - 146.

9 - 40 493 - 494.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 228

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اثاث» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اثاثیه، اسباب و اثاثیه

اعم

آلات ( فقه )

اخص

اثاث زیادی خانه، اثاثیه سفر پدر

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 228