پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای حرام گوشت، احکام نجاسات

اخص

أجزای خوک، أجزای سگ

وابسته

استعمال اجزای نجس العین، حیوان نجس العین

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 285
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 161
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 307
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (353-354)