پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیه متضمن جنّت مکرر : آیه 20 سوره حشر، آیه دارای دو بار لفظ جنّت

تنها آیه‌ای که لفظ جنّت (بهشت) دو بار در آن آمده آیه 20 سوره حشر است: «لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ»؛ «هرگز اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت یکسان نیستند، اصحاب بهشت رستگار و پیروزند».

در این آیه به مقایسه گروه مؤمنان با تقوی، و متوجه به مبدأ و معاد، و گروه فراموشکاران خدا که گرفتار خود فراموشی شده‏اند پرداخته، و می‏گوید: اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت یکسان نیستند؛ نه در این دنیا، نه در معارف، نه در نحوه تفکر، نه در طرز زندگی فردی و جمعی و هدف آن، و نه در آخرت و پاداشهای الهی. خط این دو گروه در همه جا، و همه چیز، از هم جدا است، یکی به یاد خدا و قیامت و احیای ارزشهای والای انسانی، و اندوختن ذخائر برای زندگی جاویدان است، و دیگری غرق شهوات و لذات مادی و گرفتار فراموشی همه چیز و اسیر بند هوا و هوس. و به این ترتیب انسان بر سر دو راهی قرار دارد، یا باید به گروه اول بپیوندد یا به گروه دوم، و راه سومی در پیش نیست. و در پایان آیه به صورت یک حکم قاطع می‏فرماید: فقط اصحاب بهشت رستگار و پیروزند.

در حدیثی از رسول خدا (ص) «اصحاب الجنة» به کسانی تفسیر شده که از او اطاعت کردند و ولایت علی (ع) را پذیرا شدند، و «اصحاب النار» کسانی هستند که ولایت علی (ع) را ناخوش داشته و نقض عهد کردند و با او پیکار نمودند.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 255
 2. تفسیر نمونه جلد 23 : صفحه 542
 3. التبیان فی تفسیر القرآن جلد 9 : صفحه 571
 4. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 398
 5. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 220
 6. التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه 512
 7. تفسیر نور الثقلین جلد 5 : صفحه 293

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیه متضمن جنّت مکرر به زیرصفحه آیه متضمن جنّت مکرر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 255
 • التبیان فی تفسیر القرآن جلد 9 : صفحه 571
 • التفسیر الکبیر جلد 29 : صفحه 512
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 19 : صفحه 220
 • تفسیر نمونه جلد 23 : صفحه 542
 • تفسیر نور الثقلین جلد 5 : صفحه 293
 • مجمع البیان فی تفسیرالقرآن جلد 9 : صفحه 398