پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیه تعاون

آیه تعاون: آیه 2 سوره مائده.

آیه «... وَ تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدوانِ... » به همکاری بر نیکی و تقوا فرمان می‌دهد - که بر حسب موارد، واجب یا مستحب است - و از معاونت بر گناه و ستم نهی می‌کند. فقیهان از این آیه، قاعده « حرمت اعانت بر گناه » را استفاده کرده‌اند. مراد از « برّ و تقوا » اعمال نیک اعم از واجب و مستحب است 1 (--» قاعده اعانت) .

1 - القواعد الفقهیة (بجنوردی) 1 303.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 171

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات عبادات ( عام )

وابسته

اعانت ( فقه )، اعانت بر گناه

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 171