عملکردها

آیات ناهی از عمل به ظن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

آیات ناهی از عمل به ظن : ادلّه قرآنی منع از عمل به ظنّ

آیاتی است که بر حرمت ' عمل به ظن ' دلالت می‌کند و برخی از اصولیون در این مورد به آنها تمسک نموده‌اند، مانند:

1. آیه: « قل ء الله أذن لکم ام علی الله تفترون… » [۱] که دلالت می‌کند بر این که اسناد دادن چیزی به خداوند که او به آن اذن نداده ـ مجوز ندارد ـ از روی ظن و گمان، افترا است و افترا بستن بر خداوند از گناهان بزرگ و حرام است.

2. آیه: « ان الظن لا یغنی من الحق شیئا… » [۲] که دلالت می‌کند بر این که باید به ' حق ' تمسک جست و راه رسیدن به حق - احکام واقعی موجود در لوح محفوظ - تمسک به علم است و ظن انسان را از علم بی نیاز نمی‌کند.

3. آیه: « لا تقف ما لیس لک به علم… » ' از آن چه که به آن علم ندارید، پیروی نکنید ' [۳] .

4. آیه: « ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون… » ' آنها تنها از گمان پیروی می‌نمایند و تخمین و حدس واهی می‌زنند ' [۴] . خداوند در این آیه، پیامبر (ص) را از پیروی چنین کسانی نهی کرده است.

پانوشت

 1. القرآن الکریم سوره 10 ، آیه 59
 2. القرآن الکریم سوره 10 ، آیه 36
 3. القرآن الکریم سوره 17 ، آیه 36
 4. القرآن الکریم سوره 6 ، آیه 116

منابع

 1. سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 187
 2. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 49
 3. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 52
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

امارات ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات ناهی از عمل به ظن به زیرصفحه آیات ناهی از عمل به ظن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 89، 90، 261
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 217
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 148
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 222
 • القرآن الکریم سوره 10 ، آیه 36، 59
 • القرآن الکریم سوره 17 ، آیه 36
 • القرآن الکریم سوره 6 ، آیه 116
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 131، 278
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 150
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 429، 430
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 66، 319
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 41، 65
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 106، 115
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 10 : صفحه 187
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 303
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 49، 52، 53، 66، 339
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 175
 • کفایة الاصول : صفحه 541
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 197
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 13
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 299، 300، 305
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 36
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 36