پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آیات محمول : آیات حمل شده به شهرها

آیاتی که در زمان رسول‌الله (ص) از شهری به شهر دیگر برده شده‌اند، 'آیات‌محمول' نام گرفته‌اند.

نیز ر.ک:آیات محمول مکی، آیات محمول مدنی.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیات محمول» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیات ارسالی

اعم

آیات

اخص

آیات محمول مدنی، آیات محمول مکّی

وابسته

سُوَر محمول

منابع

  • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 36
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 204
  • شناخت قرآن : صفحه 298
  • پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی : صفحه 208