پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آمیزش حیوان با حیوان، احکام نجاسات

وابسته

سگ، کشیدن آب چاه نجس، ولوغ سگ

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 368