پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )، احکام جهاد

وابسته

جهاد ( اعم )، جهاد با وسایل کشتار

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 70