پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

قصاص با آلات مسموم

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 287