پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آلات مسابقه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ما یسابق به، ما یسابق علیه، مسابق علیه

اعم

آلات ( فقه )، احکام مسابقه

اخص

حیوان مسابقه، نصل

وابسته

مسابقه ( عام )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 364
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 217
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 236، 464
  • صیغ العقود و الایقاعات : صفحه 137
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 373
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6 : صفحه 84
  • معجم فقه الجواهر جلد 3 : صفحه 281