پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

رهن آلات زمین خراج، زمین مفتوح عنوه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 128