پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

دعوی آلات دکان مشترک، دکان

منابع

  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 414