پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

آب، تبعیت آلات عصیر، عصیر

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 117